Habitatge unifamiliar i annex a Pontòs

Menció especial 2011

5 ACCIONS

Marcar, dibuixar sobre un paper de terra, és com començar un joc. Surt un nou mapa sobre el terreny, unes ratlles que ordenaran el lloc, hi haurà el dins i el fora, es comença a esbossar i tancar un gran pati d’illa, lloc comú de totes les parcel·les.

Excavar, solcs com trinxeres, forats que s’agafen al terra. Un terreny quedarà atrapat per sempre, un altre serà substituït per formigó i la resta del voltant serà la base informe de l’entorn que quedarà condicionada per la nova construcció. L’habitatge, un illot; l’annex, una península.

La construcció s’alça com un pavelló ingràvid, l’arquitectura busca el cel. Els pilars com agulles que dibuixen línies de força, les creuetes tornen a dibuixar, ara de forma invisible, el plànol de replanteig. L’arquitectura pugna per col·locar-se al seu lloc dins de la parcel·la estreta, llarga i voltada de veïns en cada extrem.

La coberta tracta d’instal·lar-se, i tanca de forma independent als cossos annexes tota l’arquitectura que aixoplugarà dins. Un mantell que es mou amb la tramuntana.

Baixen des de la coberta els cossos fornits que miren arreu i que, fins i tot, cerquen desmuntar la massa de què formen part. L’envolvent és una pell de dues capes, una façana ceràmica ventilada per una escletxa contínua que ressegueix brancals i llinda de cada finestra, una petita troballa en aquest projecte. Per acabar, només es tractà de bastir-hi acabats que de forma natural cusen d’altres històries…

Ubicació
Rec 7. Pontós
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2011
Autors
Promotor
Enric Palau, Sílvia Palau, Montse Pomarol i J. Maria Faro
Construcció
Constructors d'obres Ayats SL
Fotògraf
Ramon Pomarol