Habitatges a Bescanó

Obra seleccionada 2008

Dins del nucli antic de Bescanó es proposa la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats. El solar, de difícil geometria, és buit entre mitgeres, murs de pedra i fàbrica.

Per limitacions de distribució dels habitatges es treballa la relació de les peces a partir de la secció, l’escala i l’espai d’accés a l’habitatge inclòs dins del volum del garatge.

Amb estructura formada per lloses sobre murs de càrrega es conformen els dos habitatges, que deixen un petit pati al fons de la parcel·la, amb vista sobre el campanar de l’església parroquial.

Les façanes actuen com a tapadora de l’estructura, amb dos llenguatges diferents. Al carrer, ceràmica i alineada, amb un buidat controlat. Al pati s’evidencia l’encaix dels volums entre els dos murs mitgers.

Ubicació
Bescanó
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2008
Autors
Promotor
Grup Kims
Construcció
Construccions Quintero
Fotògraf
Àlex Sibils