Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

Obra premiada 2015

L’hospital s’implanta en un lloc magnífic des del punt de vista paisatgístic i es planteja com un edifici horitzontal que s’adapta a la topografia natural del terreny, de tal manera que cadascuna de les seves plantes estigui en contacte amb el sòl.

L’edifici parteix d’un cos longitudinal de gran fondària, pautat mitjançant patis que hi introdueixen llum natural, en un extrem del qual es localitzen l’accés principal i les àrees més públiques i d’usos externs. A aquest volum principal, al nivell superior, es connecten quatre braços perpendiculars, que inclouen les àrees d’hospitalització. Aquesta fragmentació volumètrica permet aprofitar les magnífiques vistes i, a més, redueix visualment l’impacte en el paisatge i fomenta la permeabilitat visual entre l’exterior i els interiors.

Ubicació
Av. Països Catalans, 86. Olot
Categoria
Equipaments
Any
2015
Autors
Promotor
Infraestructures de Catalunya
Construcció
Sacyr Construcción SA + TAU Icesa, UTE
Fotògraf
Juan Rodríguez