Hospital General de Santa Caterina

Obra premiada 2005

La proposta del nou Hospital de Santa Caterina està influenciada pel caràcter dels edificis i jardins de l'actual sanatori psiquiàtric. En essència, el projecte consisteix a construir pavellons a la zona interior del parc per tal de mantenir la sensació de poca densitat. La inclusió d'uns patis entre aquests pavellons, d'una sola planta, permet aportar llum i ambient natural a l'interior i, alhora, relacionar l'arbrat del parc amb l'Hospital.

S'ha dissenyat un hospital baix i extens, organitzat a partir d'una malla bireticular en dues direccions sobreposada a una estructura lineal de creixement est-oest; la malla de circulacions coincident amb aquesta direcció forma un conjunt paral·lel de trànsit que recull circulacions jerarquitzades, és a dir, unes de reservades per al personal i d'altres per als usuaris externs. Aquestes circulacions divideixen l'Hospital en franges, i cada unitat o servei busca el seu lloc en la malla de relacions que es crea.

L'organització escollida comporta una estructura hospitalària en què el creixement i les modificacions no només són possibles, sinó que fins i tot es consideren premisses de disseny general. En resulta una organització oberta, preparada per acollir els creixements i les reestructuracions futures.

La proposta arquitectònica possibilita una comprensió directa i clara de l'organització de l'edifici per part dels usuaris i els ajuda a orientar-se en els diversos espais. La llum, canalitzada a través de lluernes, claraboies i patis, i les vistes a l'exterior contribueixen a augmentar el confort del personal sanitari i dels usuaris de l'Hospital. El predomini de les relacions horitzontals i l'ordenació dels patis interiors en planta baixa fan possible aquesta claredat necessària.

Ubicació
Parc Hospitalari Martí i Julià. C/ Dr. Castany, s/n. Salt
Categoria
Equipaments
Any
2005
Autors
Promotor
Institut d'Assistència Sanitària, IAS