Hotel Melià Golf Vichy Catalán

Obra seleccionada 2007

L’hotel al Camp de Golf P.G.A de Catalunya (dins el terme municipal de Caldes de Malavella) és de 4 estrelles transformable a 5. Compta amb un total de 150 habitacions dividides en: 114 habitacions dobles, 18 habitacions dobles comunicades, 6 habitacions adaptades, 8 suites dúplex, 3 suites en planta i 1 suite presidencial. Els hostes de l’hotel poden gaudir també dels serveis de restaurant d’esmorzars, restaurant a la carta, sales de reunions i convencions, pub, spa i piscines exteriors.

La seva situació dins el camp i la percepció que en tenim en descobrir-lo en el recorregut d’accés són claus per entendre l’arquitectura de l’hotel.

Tot i situar-se en un punt alt del camp, la seva morfologia exageradament allargada i la seva alçada relativament baixa (PB +3) el situen a escala entre les dunes de gespa del camp i els boscos de pins que l’envolten. La integració d’un edifici amb un programa de 14.500 m2 al paisatge fou un dels objectius principals del projecte.

L’hotel disposa de les seves habitacions (150, ampliable a 200) en dues franges a sud i a nord per disposar-lo en la menor alçada possible i deixar el màxim de superfície per als jardins. Els condicionants de la parcel·la, la topografia i l’orientació fan que l’edifici adopti en planta una geometria corba que abraça l’espai exterior de relació de l’hotel amb les millors vistes i orientació.

L’edifici també s’adapta longitudinalment en secció a la topografia original en pendent, minorant així el seu impacte visual en alçada sobre l’entorn i integrant dins la topografia el gran volum de serveis de què disposa. Aquest fet provoca que l’edifici s’esglaoni seguint el pendent del terreny.

La coberta ha estat concebuda com un element unificador del projecte. Un sol pla inclinat recorre longitudinalment tot l’edifici i absorbeix el progressiu decalatge de les plantes de l’edifici.

L’accés a l’hotel es produeix de manera cerimoniosa, seguint un recorregut sinuós a través dels boscos que l’envolten i del paisatge artificial del camp de golf.

L’edifici es fragmenta i mostra la seva organicitat, en dos volums blancs de línies fines i delicades que queden sospesos sobre una impressionant estructura de formigó. En aquest punt es pot llegir clarament la disposició interior de les dues franges longitudinals que organitzen el programa de l’edifici.

És entre aquests dos caps, en aquesta escletxa resguardada, on es produeix l’accés principal a l’interior de l’hotel.

Finalment, ja a l’interior de l’edifici, des del lobby, tornarem a gaudir una vegada més del paisatge. Aquest serà el cor de l’edifici, un vestíbul esglaonat en tres nivells que ens comunicarà visualment totes les plantes i que esdevindrà l’eix principal de les circulacions interiors de l’hotel.

Ubicació
Caldes de Malavella
Categoria
Equipaments
Any
2007
Autors
Promotor
Golf Hotel Malavella
Construcció
Preufet
Fotògraf
Adrià Goula