Reconversió d’un taller a La Cellera

Menció 2023

El local objecte de la reforma és un antic taller situat al centre urbà de la Cellera de Ter. De proporció allargada, només disposa d’una obertura en façana, que serveix d’accés i d’il·luminació natural de tot l’espai.

Per al seu nou ús, la propietat disposava d’un pressupost reduït i necessitava un espai per a l’embalatge, l’emmagatzematge i la venda al públic de producte.

Es proposa recuperar l’essència del taller, despullar-lo de tot el superflu i reivindicar els elements existents que el formen. Una vegada aclarit l’espai, s’organitza mitjançant un únic element, que permet filtrar els diferents usos, emmagatzemar i exposar el producte. Aquest element està format per tubs metàl·lics soldats de manera artesanal. Les lleixes, fetes amb tauler de fusta reciclat de caixes d’embalar, són lleugeres i permeten emmagatzemar i exposar el producte sense generar una barrera, fet que permet que la llum natural penetri fins a totes les zones de treball.

Ubicació
La Cellera de Ter
Categoria
Interiors
Any
2023
Autors
Promotor
Promo Mascota
Fotògraf
Pep Sau