Intersticis habitats

Obra premiada 2023

En una remunta dels anys 50 sobre un edifici de Rafael Masó, es du a terme una reforma integral per acomodar-hi una nova forma de viure.

L’accés a l’habitatge es fa a través d’un volum edificat annex existent en contacte amb el nivell del carrer; es tracta d’un petit prisma unit únicament a la planta principal mitjançant un passadís, deixant entre aquests dos un buit exterior.

La planta es caracteritza per la incisió de dos patis oberts, un orientat a sud i l’altre orientat a nord. Aquests espais intersticials aporten il·luminació i unes interessants comunicacions visuals entre els diversos espais de la casa. Són espais colonitzats per la vegetació, que proporcionen un àmbit entremig de dues estances, un parèntesi ple de possibilitats.

Es tracta d’un habitatge que proporciona múltiples espais d’una certa ambigüitat, que n’augmenta la potencialitat d’ús i perceptiva. S’aconsegueixen espais comunicats i separats a la vegada, racons i sensació d’amplitud, amb una il·luminació natural permanent.

Ubicació
Girona
Categoria
Interiors
Any
2023
Autors
Fotògraf
José Hevia