Institut d’Educació secundària 3/2 Línies

Obra premiada 2001

L'institut d'Ensenyament Secundari de Castelló d'Empúries està situat en un solar de forma trapezoïdal i pràcticament pla, en el límit entre el poble i la carretera vella de Roses, de manera que l'edifici configura aquesta part de la façana del casc urbà. Els volums que integren el centre es disposen al llarg de dues cares del solar (NE i NW), formant un angle obert al sud que abraça tot el solar i recull la zona de jocs i les pistes esportives. El cos situat al llarg del costat NE és d'una sola planta (ocupada pel gimnàs i el menjador). També es resol en un nivell el cos que limita el costat NW (biblioteca i tallers), mentre que té 2 plantes el cos d'aules paral·lel a l'anterior que constitueix la façana interior al pati. Pròxim a l'accés i finalitzant el cos de les aules es troba l'únic element vertical del conjunt (torre de laboratoris).

Un nou carrer que comunica l'antiga carretera de Roses amb el casc urbà, presidit per la visió de l'església i el seu campanar sobre el perfil del poble situa l'entrada principal de l'edifici. La disposició dels volums sobre aquest carrer busca estendre's al llarg de tot el solar per emmarcar i potenciar aquesta visió. El punt s'articula en la coincidència del tres cossos de l'edifici (aules/laboratoris, biblioteca/tallers, gimnàs/menjador) Els diversos elements construïts s'estiren amb la interposició de patis i porxos fins a l'altre extrem on es situa el gimnàs que, amb el seu volum mes alt i contundent, ajuda a tensor la imatge de l'edifici i resol el límit del solar en aquesta part.

Ubicació
C/ de Santa Clara s/n. Castelló d'Empúries
Categoria
Equipaments
Any
2001
Autors
Promotor
Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya