Institut d’ensenyament secundari a Fontajau

Obra seleccionada 2007

L’edifici de l’IES Carles Rahola i Llorens se situa com a frontissa entre la zona urbana consolidada de Taialà, al nord del solar i la nova gran extensió residencial cap al sud del sector Domeny, en fase de consolidació i que representa un gran canvi del centre de gravetat del barri oest de Girona. El solar té una forma irregular molt deutora de la vialitat i és pràcticament horitzontal. No obstant, a causa de les seves dimensions, hi ha un diferencial acumulat de 2 metres entre el punt més alt, al nord-oest, i el punt més baix, al nord-est. Situem l’edifici a la cota més alta, paral·lel al carrer principal, de manera que es deixa el màxim de solar lliure.

Situar l’edifici tot el llarg del carrer Joan Miró ens permet reconèixer el seu paper central, definir el seu caràcter públic amb contundència gràcies a la seva dimensió de façana i organitzar accessos diferenciats des de l’exterior. Tipològicament, l’edifici es basa en un esquema compacte de corredor central, que s’obre en alguns punts per definir unes àrees de trobada que il·luminen el passadís. L’accés principal és una disrupció funcional de recorreguts i morfològica d’aquest esquema bàsic, capaç de connectar el carrer amb les àrees obertes de l’interior i de definir un punt focal en la llarga façana del centre.

La posició de l’edifici permet orientar les aules a nord, de manera que tinguin una llum suau i constant i s’eviti així la necessitat de proteccions solars a les finestres. Les aules de les assignatures complementàries, de menor permanència, se situen a l’altra banda del passadís, a sud, protegides per viseres de xapa perforada que matisen l’excés de llum. Alguns espais especials, com ara la biblioteca, el menjador o l’aula de dibuix, tenen dues façanes exteriors per millorar-ne la il·luminació.

El solar es deixa pràcticament sense modificar-ne la topografia, ajustant-la mitjançant lleugers aterrassaments que ajuden a generar àrees de joc planes. Situem el gimnàs/espai polivalent, de tal manera que l’escenari pugui obrir-se a l’interior o a l’exterior i així poder-lo utilitzar en actes a l’aire lliure. Aquest escenari exterior es complementa amb un turó – graderia que també té funcions de lloc d’estada a les hores de pati diferenciat de les àrees de joc.

Ubicació
Girona
Categoria
Equipaments
Any
2007
Autors
Promotor
Departament d'Educació Generalitat de Catalunya / GISA, Gestió d'infraestructures SA
Construcció
Fomento de construcciones y contratas SA
Fotògraf
Pau Guerrero Aleix Bagué