Institut-Escola Sant Joan de les Abadesses

Menció especial 2019

L’escola actua a manera de final del poble, de transició entre l’entorn urbà i els camps. S’ubica en relació amb la nova urbanització i emplaça els accessos de secundària (1a fase) i infantil i primària (2a fase) com a final perspectiu dels carrers existents.

És una aproximació radical a la construcció industrialitzada propera a l’estàndard PassivHaus. El concepte constructiu és elemental: un esquelet mínim es cobreix amb un abric que es protegeix amb una gavardina.

– L’estructura portant són pòrtics de tubs d’acer de 8 cm i llums de fins a 7 metres sobre una llosa de fonament i base de paviment.

– Un sol element resol les envolupants: panell compost collat directament a l’estructura, que fa alhora de forjat, de mur, d’aïllant tèrmic, d’aïllant acústic i d’acabat interior, aprofitant els diversos models disponibles.

– L’acabat exterior de coberta i murs es fa amb xapa de zenc i panell d’alta densitat. En algunes zones, el zenc es perfora per convertir-se en element de control solar.

Ubicació
Rambla Bernat Guillem de Samassó. Sant Joan de les Abadesses
Categoria
Arquitectura
Any
2019
Autors
Promotor
Generalitat de Catalunya
Col·laboradors
Xavier Mora i Ramon Soler, aparelladors - Manuel Arguijo, estructures - FIA, instal·lacions Centre Català de Geotècnia, estudi geotècnic - Sociedad Orgànica, estudi ambiental Aumedes DAP, control de qualitat i Seg i Salut - SIS Eng, acústica
Fotògraf
Josep M Llobet