Reforma interior d’un habitatge del s.XVIII

Obra seleccionada 2022

El projecte és una reforma interior d’un edifici entre mitgeres del segle XVIII per adequar-lo a les necessitats actuals de confort i als conceptes d’estalvi i eficiència energètica.
L’habitatge forma part d’un conjunt en filera de la mateixa tipologia: tres plantes des del carrer i una planta semisoterrada que connecta amb el jardí. Tenen l’estructura vertical feta de murs de pedra, els forjats de volta amb llunetes a les dues plantes inferiors i biguetes a la planta superior i a la coberta. Les estances estan situades a banda i banda d’una escala central perpendicular a la mitgera.
L’actuació vol mantenir l’escala com a eix vertebrador, l’atmosfera inicial de l’edifici amb la pàtina original dels terres i els sostres, i incidir en la relació visual de les dues plantes inferiors amb la correcció puntual del primer tram d’escala. Pel que fa a les dues plantes superiors, on se situen les habitacions i els banys, es connecten per la zona de l’escala mitjançant llum zenital provinent de la coberta.

Ubicació
Banyoles
Categoria
Interiors
Any
2022
Autors
Construcció
Marc Martí Vila
Col·laboradors
Raquel Corney (cap de projecte)
Fotògraf
Fragments.cat