Intervenció a la Plaça del Jurats. Temps de flors

Obra premiada 2000

LA PLAÇA

Es tracta d'una plaça dura molt formalitzada a la falda nord del barrí vell de Girona.

La seva potencia arquitectònica va mes enllà del recinte. La ciutat es troba a dalt, a sota el riu Galligants.

La plaça com a lloc de trobada de dues naturaleses.

Hi ha alguna cosa que produeix inseguretat. Potser la plaça no pertany a la ciutat, potser pertany al riu.

EL RIU

El Galligants recorre la vall de Sant Daniel. La llera ens explica la sobtada virulència de les seves aigües.Diferents mides de sediments i sorres emmarcats entre naturaleses naturals i artificials.

EL PROJECTE

La intervenció es planteja con a síntesi de la trobada d'aquestes dues naturaleses.

Ens farà reflexionar sobre el conflicte, sobirana i interfase entre natura i artifici

El riu puja a la plaça, la seva sobtada i efímera virulència arrossega tot allò que troba per davant. La seva presencia roman, la plaça ha quedat omplerta de materials, sediments.

Els triarem, els analitzarem, els classificarem, els engabiarem. Farem naturaleses artificials a partir de naturaleses naturals.

Ubicació
Pl. dels Jurats. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2000
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona