Intervenció al pati de La Pabordia

Obra seleccionada 2003

L’espai està ubicat al Call Jueu de Girona, concretament a la Pujada de la Catedral núm. 4.

La planta del pati és molt irregular, amb diversos desnivells, escales, columnes i un pou

d’aigua a la part del fons esquerre, al costat dels aparadors de la botiga existent.

En aquest muntatge hi ha la invenció d’un “objecte”, que es repeteix pertot el pati: una

bossa de plàstic plena d’aigua amb una flor. Aparentment, no té cap mes significat que

un gerro amb flors però, de fet, té una altra intenció molt concreta.

La flor, com a element representatiu del Temps de flors de Girona.

L’aigua, que simbolitza el pou del pati (element de vital importància en la vessant històrica

de l’edifici i el seu entorn) i dona vida a la flor.

La bossa de plàstic, que fa referència al local comercial ubicat a l’edifici i al consumisme

actual. Al mateix temps, serveix de contenidor per a l’aigua. El color vermell de la bossa

dona un impacte visual important que contrasta amb l’entorn gris i fred.

Els tres elements junts es converteixen en “objecte” que es repeteix massivament per tot

el pati i unifica les irregularitats i desnivells del paviment

En la intervenció hi ha dos objectius concrets. El primer és el d’ocupar el pati en la seva

totalitat amb un “objecte” repetitiu, d’un simbolisme molt concret. Amb això es crea una gran

taca de color, en la qual predomina el vermell de la bossa de plàstic (punt d’atracció).

El segon objectiu és el de fer participar la gent molt directament, però només l’últim dia:

de manera inconscient, la gent provoca una diàspora, una desintegració incontrolada del

muntatge del pati. Cada visitant agafa un “objecte” de la intervenció (un petit fragment),

se l’emporta amb ell fora del pati i continua l’itinerari del temps de flors i la visita d’altres

patis. Per a ell és un regal, un record que s’escampa pels carrers del Call Jueu.

Ubicació
Pujada de la Catedral, 4. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona