Itinerari de visita pública 1a fase: Ciutadella de Roses

Obra seleccionada 2007

Un camí que ens porta la visita i una il·luminació que ens l’explica

La Ciutadella de Roses és un gran espai històric i de contingut en vestigis arqueològics visibles incomparable: hel·lenístics, romans, medievals i recinte militar francès XVI, tot en un mateix lloc i de forma disseminada, en molts casos, sobreposada.

La necessitat de facilitar tota aquesta informació de forma entenedora es concreta amb la creació d’un camí que dóna forma ordenada a la primera fase de l’itinerari de visita.

El projecte planteja l’adequació d’un recorregut de visita, amb els següents criteris:

El camí

Consolidar un camí a la zona d’esplanada de mínima intervenció i mínima presència. Per aquest motiu, havia de tenir una baixa carga de disseny. Una plataforma de sauló amb dues rigoles que el conformen, enfasitzant l’interès del que l’envolta. Un camí que es consolida, ondulat, com a fil conductor d’un recorregut natural de visita.

Passarel·les i voladís

Sens dubte, com qualsevol recorregut, s’han de salvar algunes zones de pas difícil, que se solucionen amb passarel·les o voladís. Aquestes es consoliden amb estructura metàl·lica i paviment de fusta, tot de disseny molt simple i auster.

Zones d’estada

En el recorregut es creen diferents àrees de parada, que sota les ombres d’unes oliveres deixen gaudir de la visió d’aquest gran espai carregat d’història.

El tractament de la vegetació

La vegetació es col·loca de forma intencionada amb dues finalitats: una, per dirigir la mirada al lloc que interessa, per tal de facilitat i donar un bon acompanyament a la visita i l’altra, per servir d’element de referència i d’aquesta manera, donar relació d’escala humana a la nostra presència.

La il·luminació

Tenint en compte que Roses és una ciutat turística i que l’espai està carregat de valor cultural, existeix un elevat interès a realitzar visites nocturnes. Per aquest motiu, el treball d’il·luminació es consolida com una actuació molt acurada i de disseny molt mesurat.

El projecte es planteja amb tecnologia led, com a criteri de sostenibilitat. També planteja la creació d’una escenografia per tal de donar a entendre millor el contingut del recinte i les excavacions realitzades, on la superposició de fases d’assentament en fa difícil l’entesa.

Per això no dubtem a utilitzar colors ni a realitzar un sincronitzat d’escenes que expliquin l’estructura d’ordenació urbana dels grecs o els diferents usos de les estances dels romans, tractant-la tant des de la llum com des de l’ombra.

Ubicació
Roses
Categoria
Espais exteriors
Any
2007
Autors
Promotor
Ajuntament de Roses
Construcció
Jardineria Moix
Fotògraf
Genís Arasa i Claudi Valentí