Jardna-Jardí vertical

Obra seleccionada 2005

La instal·lació jarDNA es basa en columnes engalanades, compostes o descompostes de manera gairebé orgànica per cilindres, que formen una mena de façana enjardinada o jardí vertical.

Aquest jardí vertical recorda les antigues columnes salomòniques i la columna monumental de Trajà. Reculant una mica més en la història, es constata que les columnes dels temples grecs se solien envoltar de garlandes de flors i de plantes com a ornamentació funerària. A vegades, aquest embolcall podia arribar a deformar la cilindricitat mateixa del pilar, comprimint l’ornamentació i generant un moviment helicoïdal ascendent. Finalment, els cinturons o faixes de plantes es van petrificar i van passar d’un estat efímer a un altre de durador. A més a més de poar en aquesta tradició, el disseny proposat es basa en conceptes de l’arquitectura genètica, ja que les columnes han estat ideades seguint un esquema similar als esquemes estructurals de l’ADN dels éssers vius. No es crea, doncs, una forma totalment nova, sinó que s’utilitza una forma basada en l’estructura de les molècules de les plantes en què els cilindres estan configurats per dues trenes que s’entrellacen i pugen com una hèlix per la superfície.

jarDNA s’adapta a usos i ambients diversos. En espais interiors, es pot agrupar per formar un petit bosc en què els mòduls actuen també com a contenidors d’instal·lacions i xarxes. En exteriors, el procés d’apilament vertical permet regenerar mitgeres i espais urbans en transformació i donar-los una imatge més orgànica en cada estació de l’any, a més d’aportar tridimensionalitat a la superfície de la mitgera tractada.

Ubicació
C/ Ferran el Catòlic. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2005
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona