La revolució dels clavells

Menció especial 2019

La revolució dels clavells s’emplaça a les muralles de Girona, a la Torre del Llamp, durant Temps de Flors 2018. El projecte parla sobre la realitat viscuda a Catalunya i la formalitza amb una estructura reticular de 155 x 155 x 155 cm.

La naturalesa d’una muralla és tant protectora com defensiva, mentre que les torres són punts de guaita i comunicació. L’ambivalència de l’espai és clara a l’emplaçament, a causa de l’encreuament de direccions: les muralles, l’accés a la ciutat i les escales al mirador. Una tensió que s’agreuja amb l’estructura proposada, que fa que el visitant hagi d’entendre com esquivar-la. En canvi, els clavells s’estenen pacífics amb un gest contundent i clar.

Els catalans sabem trobar la virtut en el problema, de l’entrebanc en traiem la força i en l’ofec sabem parlar. Proposo un camp de clavells grocs que, tot i estar estacat pel 155, no es doblega a la retícula. La força amb la qual brillen els clavells il·lumina la rigidesa de l’estructura. És llum a la Torre del Llamp.

Ubicació
C. dels Alemanys, 20. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2019
Autors
Promotor
Temps de Flors
Col·laboradors
Marta Cervelló, Alexandre Lladó i Vivers Moners
Fotògraf
Jaume Orpinell (eos-af)