La Selva Apartments

Obra seleccionada 2018

Un paisatge molt dens i boscós, una topografia molt marcada i una densitat que, a priori, podia resultar excessiva per a aquest lloc eren les premisses de les quals es partia per a l’elaboració d’aquest concurs.
El concepte consisteix a desmaterialitzar l’arquitectura. El resultat són una sèrie de volums que es van clavant en el terreny amb l’objectiu d’integrar-s'hi. Aquests volums, de dos i tres nivells, contenen tipologies variades al seu interior. Unes passeres i uns nuclis de comunicacions independents articulen els volums entre si, generen els accessos i creen els veritables protagonistes de l’arquitectura: els porxos.
La tipologia es resumeix en un concepte: per què viure mirant la natura quan pots viure-hi. Per aquest motiu, tota la intervenció interior es desenvolupa no només amb la finalitat de viure mirant el paisatge, sinó també de viure en el paisatge mateix. D’aquesta manera, porxos, terrasses, pèrgoles i jardins són la identitat de l’arquitectura.
Ubicació
PGA Catalunya Golf. Caldes de Malavella
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2018
Autors
Promotor
PGA Golf de Caldes SA
Construcció
Construccions Busquets Vilobí SLU
Fotògraf
Gael del Río