L’estació Espai Jove

Obra finalista 2006

Just en una àrea de nova centralitat de la ciutat de Girona, el Parc Central, amb l’estació de tren i futura estació del tren d’alta velocitat, la recuperació de la Farinera Teixidor de Rafel Masó, l’edifici Torre-Girona i l’edifici La Punxa entre altres, sorgeix la necessitat d’adequar l’interior i consolidar-ne el seu entorn immediat de l’antiga Estació del tren de Olot per a nous usos dirigit al sector jove de la ciutat.

L’eliminació de la paret estructural central permet endinsar el parc més enllà de l’edifici i portar-lo fins al carrer. La nova estructura, una jàssera i dos pilars metàl·lics, serveix de suport per ubicar unes taules pivotants de vidres de colors, que incorporen alhora en les seves articulacions làmpades d’il·luminació, connexió informàtica i elèctrica, ordenant la intervenció de l’interior de l’edifici. Un moble sinuós embolcalla la consergeria, el taulell d’anuncis, el punt d’informació juvenil, diverses prestatgeries, i es cargola sobre sí mateix per també ubicar-hi un petit bar, un ascensor i una escala.

La situació privilegiada de l’edifici entre el parc i la ciutat, l’assolellament divers durant el dia a través de les múltiples obertures de les dues façanes, parc i ciutat, així com el agrupament lumínic de les peces interiors, permet recuperar la transparència entre ciutat i parc, tant de dia com de nit, i redefinir tota la operació en relació a l’edifici existent com a intervenció bàsica de llum i ombra.

Edifici existent i les seves corresponents petjades envaeixen la plaça a través de les portes de l’Estació, amb base a dos lucernaris per poder il·luminar-ventilar el soterrani, i una llengua-rètol-marquesina que emmarca la porta d’accés i resumeix les activitats de l’interior en informació electrònica per mostrar-les a la ciutat.

Ubicació
Pl. del Vi, 1 - 17004. Girona
Categoria
Interiors
Any
2006
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona