Llar d’Infants Municipal

Obra finalista 2010

Petita llar d’infants municipal per a una poble de 225 habitants ubicada en un solar sobrant de la nova construcció del CEIP, amb vistes obertes cap a llevant, i pensada per poder ser ampliada en direcció a migdia.

En una construcció de 285 m2 s’ubica un programa d’una superfície útil de 257m2 distribuït en:

  • Una sala d’usos múltiples que és a la vegada vestíbul.
  • Una aula per a infants d’1-2 anys amb dormitori annex.
  • Una aula per a infants de 2-3 anys.
  • Una biberoneria-office i uns serveis amb canviadors comuns a les aules.
  • Una sala per al personal d’administració i coordinació docent.
  • Sala de neteja.
  • Magatzem de material i cotxets.
  • Magatzem de les instal·lacions.

Es resol en un sol nivell, a peu pla, sobre una banqueta registrable per al manteniment, en l’interior d’un rectangle de 14,5 x 15,00 m, modulat per dobles pòrtics en la façana de llevant, que és on s’obren les dues aules. Configuren un porxo tríptic de 180 cm de fondària, que cobreix part d’una terrassa de jocs volada 450 cm sobre el terreny natural del vessant del turó. La cantonada nord-oest abraça l’orientació necessària de les plaques solars, a la vegada que obre una escletxa a les visuals llunyanes a nord-est per a la sala de professors. Protegeixen el costat de ponent encarat al CEIP les peces de serveis i instal·lacions. El nucli central és l’espai buit del hall, accessible per migdia, que funciona com a petit pati cobert de distribuïdor i/o sala d’usos múltiples.

Els tancaments de façana són convencionals, amb parets de dues fulles i aïllament que inclouen els pilars, per l’exterior arrebossats i pintats de color clar i per l’interior enguixats, excepte els enrajolats de les peces de servei.

La coberta és plana invertida, amb protecció de terra vegetal i plantació de sèrums. El sòl de l’interior és revestit amb cautxú continu de 3 mm, aplicat sobre una solera que cobreix el serpentí del terra radiant disposat sobre un gruix d’aïllament respecte del forjat de banqueta ventilat. El sòl de la terrassa exterior és format estès in situ amb granulat drenant de cautxú acolorit com a l’interior.

Les fusteries, amb marcs i tapajunts de fusta de pi i taulers per pintar, es configuren amb vidres fixos muntats en unes graelles de cantell amb taulons, i porticons de ventilació natural controlada amb persianes de llibret i mosquitera. Les portes abatibles per eix vertical disposen de juntes normalitzades de goma antipinçadits i les manetes d’accionament i panys es disposen a l’alçada de 140 cm.

Ubicació
C. Tramuntana 16. Ullastret
Categoria
Equipaments
Any
2010
Autors
Promotor
Ajuntament d’Ullastret
Construcció
Construccions Puig de Sant Ramon
Fotògraf
Joan Falgueras Font