Llar d’infants municipal Lilaina

Menció especial 2012

La proposta del concurs de l’equipament municipal de la llar d’infants del sector Rec Susanna planteja la seva implantació a la cota natural del solar per tal de protegir-la de la tramuntana i obrir-la a migdia. Es genera un perímetre d’arbrat de ribera per a configurar un nou entorn a l’equipament. L’edifici, de geometria rectangular de 30 x 24 metres, cerca la simplicitat formal i volumètrica. L’accés est presenta la cinquena façana i forma part d’una envolupant cromàtica segons l’orientació solar.

 

El programa s’organitza a través de la sala de jocs central, que actua com a gran plaça coberta i relaciona els àmbits docents i administratius. La concepció de les aules respon a les necessitats de control visual de les educadores mitjançant la transparència de les cinc peces servides pels canviadors i els serveis corresponents.

 

Constructivament, s’han executat una estructura de formigó in situ i tancaments realitzats a taller. L’equipament es climatitza mitjançant l’energia renovable de geotèrmia.

Ubicació
c. Met Miravitlles,3. Figueres
Categoria
Equipaments
Any
2012
Autors
Promotor
Ajuntament de Figueres
Construcció
Miquel Costa, S.A.
Fotògraf
Xavier Vilagran i Cristina Lloret