Local social a Vilanna

Obra seleccionada 2002

Vilanna és un veïnat del poble de Bescanó, format per cases i masies disgregades, sen-

se un centre o nucli de referència.

Des de l'Ajuntament es decideix col·locar un equipament que cobreixi les necessitats so-

cials dels veïns en una franja que queda entre el riu Ter i la carretera N-141, que uneix

Girona amb Anglès, davant d'un front de cases i al costat d'una explotació d'àrids.

El terreny, amb pendent cap al riu, quedava entre dos i tres metres per sota la carretera;

es decideix moure les terres per anivellar-lo i crear una esplanada que faci de plaga, es-

pai exterior prolongado de les activitats del centre.L'edifici de volumetria clara i senzilla mira a la plaça. És un prisma que s'obre per crear

un porxo des d'on s'accedeix a la sala d'espera, a un costat hi ha el dispensari del met-

ge i a l'altre, a través d'un pas que dona als serveis, s'accedeix a la sala polivalent que

ha de poder servir d'aula, de sala de reunions o d'exposicions.

El moviment de terres permet fer un magatzem al soterrani.

Ubicació
Ctra. N-141, veïnat de Can Rajolet. Bescanó
Categoria
Equipaments
Any
2002
Autors
Promotor
Ajuntament de Bescanó