Magatzem de fusta

Obra seleccionada 2002

El punt de sortida del projecte era la construcció de dos coberts per a magatzem de fusta annexes a una fusteria de Mata. El solar es troba enmig d'una zona qualificada per a habitatges unifamiliars.

Això, juntament amb la resta de normatives, condicionarà la situació de les superfícies cobertes. El condicionant exterior serà intentar assolir, mitjançant la interrelació entre la tanca, els coberts i el material emmagatzemat, un impacte volumètric mínim en l'entorn. Com que en un futur hauran de traslladar-se a la zona industrial s'opta per construir-los el mes lleugers possible, amb estructura metàl·lica i coberta de fibrociment. Així realitzarem les jàsseres portants de la coberta amb bigues Finn, suportades per pilars HEB i per unes encavallades que ens donaran llums més importants per la banda de l'accés. Uns taulons de fusta col·locats horitzontalment recobriran les façanes que donen als carrers fins a una alçada de 3,5 m per així donar-los un acabat alhora que privatizarà l'àmbit Interior dels magatzems.

La coberta serà de fibrociment ondulada de color argila, d'un sol pendent, amb la part alta situada al centre del solar, per així baixar l'alçada de les façanes a carrer, mesura que juntament amb una separació mes important del carrer Montseny redueix l'impacte visual des de la zona escolar.

Ubicació
C/ Ramón Avellana. Mata. Porqueres
Categoria
Equipaments
Any
2002
Autors
Promotor
Fusteria Gifreu, S.L.