Magatzems arqueològics a les casamates de la Ciutadella de Roses

Obra seleccionada 2012

El baluard és part de la Ciutadella. Estructures modificades a mitjan segle XVIII, quan es cobreixen amb voltes, ara en part conservades i part en ruïnes. L’àrea de cultura vol recuperar-les per a magatzems del parc arqueològic amb control de clima

Es completa un volum en rèplica de l’exterior de la meitat conservada. Coberta comú amb terra i vegetació integrada en talussos. Estructura lleugera recolzada als estreps de la volta i en línia de muntants que reparteixen la càrrega sobre replè sense tocar els murs caiguts, que es consoliden però no es remunten. Tancaments que aprofiten la solució de continuïtat amb les restes muràries per a formar un pati anglès, amb una bona salubritat i ventilació creuada, i una doble façana amb altells per a maquinària invisible per als visitants dels nivells sobre coberta. Façana oest, calat de protecció solar i seguretat, muntants de fusta que arrenquen dels murs i reconfiguren el primer pla amb la fragilitat corresponent a la seva contemporaneïtat.

Ubicació
Ciutadella de Roses. Roses
Categoria
Equipaments
Any
2012
Autors
Promotor
Ajuntament de Roses
Construcció
Argon Informàtica S.A.
Fotògraf
Joan Falgueras