Mas la Central

Obra seleccionada 2018

 
El Mas se situa a LA VALL D'EN BAS, rodejat de camps de blat que s'estenen fins les muntanyes.
 
L’OBJECTIU DE LA PROPOSTA és tractar l'interior de la masia i el tractament dels espais exteriors amb un mateix llenguatge, que destaqui el paisatge exterior i la materialitat original de l’edifici. Es vol que el diàleg entre el paisatge natural i el paisatge humà i rural sigui constant.
 
La CERÀMICA de l’interior s’estén cap a fora en forma de passeres ceràmiques i ENTRAMATS DE GELOSIA CERÀMICA, que es col·loquen entre pòrtics per generar asimetries i vistes a l’entorn.
 
La SEQÜÈNCIA DE PÒRTICS METÀL·LICS forma dos cossos: un d’exterior, que emmarca la vista, i un segon, que cus l’exterior amb l’interior de la masia. A l’interior, els pòrtics deixen en segon pla les instal·lacions preexistents sense obstaculitzar la visió de les voltes ceràmiques.
 
La BASE DE PROJECTE HOMOGÈNIA ofereix la possibilitat d'incorporar elements penjats tant en l'entramat metàl·lic com en els filtres ceràmics, segons escaigui.
Ubicació
Les Preses
Categoria
Espais exteriors
Any
2018
Autors
Promotor
Cristina Màrquez Vilarrasa (Criscatering)
Construcció
SMOC SL
Fotògraf
Marc Torra