Nau industrial. Magatzem per N.F. Asian Products S.L.

Obra seleccionada 2002

"(…) quan més modest sigui el seu problema més imaginació li farà falta (…)"

Le Corbusier; Entretien avec les étudiants des Ecoles d'Architecture, Les Editions de Minuit,

París, 1957.

El nivell d'excel·lència al qual s'ha arribat en la urbanització i edificació dels nostres pobles i ciutats no ha tingut, malauradament, una continuïtat similar en les àrees industrials. L'arquitectura també ha de tenir cabuda en aquests llocs, amb massa freqüència oblidats o infravalorats, tot i que realment ofereixen un camp d'acció edilícia amb un enorme potencial de significació i expressivitat.

El polígon industrial "Paratge Bujonis", situat a la part alta de Sant Feliu de Guíxols, és un exemple mes de la situació descrita, a pesar la seva ubicació privilegiada (amb vistes sobre tota la ciutat, la badia i el mar al fons).

El resultat a l'esforç: una nau col·locada a la part mes alta de Sant Feliu de Guíxols, que es mostra discreta al seu entorn a causa d'unes formes molt neutres, contundents i proporcionades; mentrestant, al seu interior s'estenen unes vistes amb un magnífic potencial poètic: la ciutat, ais seus peus; el mar, a l'horitzó.

En apropar-nos descobrim un objecte inquietant, la seva senzillesa de materials produeix una pèrdua d'escala respecte a l'entorn i a ella mateixa. Un dels murs de la nau se separa del conjunt i dona lloc a una gran franja il·luminada que recorre tot el lateral, amb unes grans lamel·les ben conservades que controlen la quantitat de llum i serveixen d'elements de seguretat en arribar al terreny. No es pot oblidar la desmaterialització des de la visió interior.

L'esforç material del projecte rau a poder donar-li una nova capacitat expressiva utilitzant els mateixos elements prefabricats i estandarditzats, depurant els detalls i duent a l'extrem la seva pròpia lògica tectònica.

Ubicació
Paratge Bujonis, parcel·les 45, 46 i 47. Sant Feliu de Guíxols
Categoria
Equipaments
Any
2002
Autors
Promotor
N.F. Asian Products, S.L.