Nova construcció Cicles Formatius IES La Garrotxa

Obra premiada 2010

OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és l’ampliació i reforma de l’IES LA GARROTXA i la construcció d’un edifici de tallers i aules per al cicle formatiu i d’un pavelló esportiu.

LA PROPOSTA

1. Enderroc o trasllat dels tallers i edificacions prefabricats i dels hivernacles originals.

2. Construcció d’un nou edifici transversal a la disposició dels pavellons originals, que organitza un nou eix d’accessos i circulacions per a tot el conjunt. Amb aquesta construcció es resolen els problemes d’accessibilitat i connexions entre tots els pavellons.

3. Recolzats en aquest nou eix un total de 6 tallers especialitzats i un pavelló d’esports. Sobre la façana nord de l’edifici lineal es disposen tots els tallers (T1-T6). Aquests tallers, de 3,6 m i 4,5 m d’alçada, s’organitzen definint, entre ells, una trama de patis que els proporcionen il·luminació i ventilació naturals.

4. Aquest edifici lineal es compon d’una planta baixa i una primera planta. S’hi ubiquen les aules tècniques, les aules polivalents i els departaments i serveis comuns.

5. Pròxim al nou accés i directament relacionat amb el jardí, s’ha situat el nou servei de cuina, bar i menjador. Aquesta disposició, pròxima també a l’accés del gimnàs i vestidors, permet una utilització alternativa fora dels horaris escolars.

6. El programa d’ESO 4/3 línies es distribueix íntegrament en els edificis existents. Per aquest motiu es procedeix a la reforma integral dels pavellons i a completar la trama i el programa amb uns de nous.

7. Construcció d’un nou sistema de porxos per connectar tots els pavellons originals.

CONSTRUCCIÓ

COS LINEAL:

Planta baixa amb estructura de formigó i forjat de prelloses de formigó.

Planta pis amb estructura metàl·lica prefabricada, coberta de xapa metàl·lica amb aïllant tèrmic i acústic.

Els tancaments són d’U-glas amb aïllant tèrmic a la cambra interior, combinat amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

Els paraments cecs són de bloc de formigó, revestits per la cara exterior amb fusta tractada a l’autoclau i tenyida, sobre aïllant tèrmic.

Les divisions interiors són de fibra-guix sobre perfileria d’acer.

Ubicació
Ctra. de Riudaura 110. Olot
Categoria
Equipaments
Any
2010
Autors
Promotor
Gestió d'Infraestructures SA
Construcció
COEMPCO SA
Fotògraf
Beat Marugg