Serpentí, canals i salicorns

Obra seleccionada 2022

L’objecte és el condicionament paisatgístic d’un moll/espai verd públic privilegiat, confrontant amb el Canal Gran de la urbanització de Santa Margarida (Roses), amb vista a les maresmes de la Rovina (Aiguamolls de l’Empordà), encintades de salicòrnia.
L’estratègia reformula la proporció paviment-verd en benefici de la superfície permeable i de la incorporació de nous peus arboris. Formalment, s’opera amb dos mecanismes. En primer lloc, es disposen elements lineals, paral·lels al Canal Gran, constituïts de manera híbrida per rigola i bancs de muret de formigó. Entre aquests elements de fixació s’hi desplega la pavimentació, de formigó o de material granular per a la zona de jocs, utilitzant ecotravesses per treballar-ne els límits. En segon lloc, es realitza un tractament específic de la vora de contacte amb el Canal Gran. S’estableix un entarimat de fusta, que constitueix una franja que ressegueix la sinusoidal existent de contacte amb l’aigua per emfatitzar la condició de mirador vers la Rovina.

Ubicació
Roses
Categoria
Paisatges
Any
2022
Autors
Promotor
Ajuntament de Roses
Construcció
Obra Civil Mas Pau SL
Fotògraf
Ajuntament de Roses