16.13-SCL-SANTA CLARA

Obra seleccionada 2022

El carrer de Santa Clara discorre paral·lel al riu Onyar. El projecte, situat en una obertura davant del riu, desenvolupa una sèrie de perforacions anarquitectòniques destinades a reprogramar una indiferent estructura d’oficines bancàries per al seu ús residencial. Aquestes operacions pretenen, a més, donar resposta a l’existència d’un passatge preexistent, part del teixit urbà de vianants de Girona.
Dues lluernes de geometria romboidal arrodonida i secció variable, envoltades de pavès, doten de llum, ventilació i pràcticament de significat les noves llars. Defineixen un espai comunitari dinàmic, lluminós, brillant. Simultàniament, activen el passatge rehabilitant les condicions per al seu ús.
L’accés als habitatges i l’espai públic coincideixen en un àmbit revisat amb visió de gènere i accessibilitat democràtica, on el que és privat participa de l’escena pública. Aquest caràcter lluminós, popular i vitalista s’estén fins al carrer mitjançant la recuperació del mural de Domènec Fita.

Ubicació
Girona
Categoria
Paisatges
Any
2022
Autors
Promotor
Zenit Houses
Construcció
Construccions Busquets Vilobí
Col·laboradors
Gemma Arco, Isa Lozano, Rosa Herrero, Antonio García, Inés Alomar, Patrizia Etxebarria, Mària Canel, Nando Cabanillas, Toni Cladera, Carmen Barberá, Rafa Barengena, Aleix Ranera, Jan Carol, Martí Bosch, Marta Chinchilla, Clara Tarrats, Anna Miquel, Viktória Ramos, Xavier Font, Olaya Martínez, Albert García-Alzórriz, Guillem Bargues, Albert Perarnau (Lagula Arquitectes); ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: Oriol Ruiz, Ismael González, Ángels Pallarés, Mª Pilar Tarramera (ORDEIC); AMIDAMENTS: Albert Brufau, Marc Gutierrez (Brufau Cusó); ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: Àlex Andrés, Laura Tostado (Landem); TOPÒGRAF: Lluís Castillo; RENDERITZACIÓ: Miguel Freire (VICOM); Construccions Metàl·liques Casanova; Fusteria i Decoració Danés; Ter Onyar Fusteria; Ceràmica Cumella; Coalp Aluminis; Terundar; MG Integral; Ara Instalur; Modulnova Sieline; Façanes Portillo
Fotògraf
Adrià Goula