Parc de Bombers

Obra seleccionada 2003

L'encàrrec se situa als afores de Banyoles, en un turonet al costat de la variant d'Olot.

El solar tenia un fort pendent cap al nord-est.

La principal dificultat va ser I'adaptació del programa al terreny inclinat del vessant, cosa que

ens va obligar a generar una plataforma horitzontal sobre la qual poder recolzar l'edifici.

Aquest esforç va generar un nou paisatge, un paisatge que contrastava amb les escasses

edificacions veïnes d'iconografia convencional.

Sobre la plataforma, el petit edifici.

Recórrer a una proposta abstracta, sense mides, sense dimensions, va ser l'opció que vam

assumir des d'un bon principi. En la memòria, el monument a José Batlle de 1959, amb

la seva magnífica relació entre territori i símbol. Una mica més enllà, la tranquil·la mestria

compositiva de l'edifici de la Massey-Harris, construït el 1952.

Dos volums maclats i nus de decoració reflectirien les parts diferenciades del programa: el

garatge, les oficines i la residència.

Un mur gris. Una perforació alta, sense mesures, sobre la pell, es repeteix, caiguda, a la

part inferior: adés és una finestra, adés una porta…

un equívoc.

Quatre finestres es repeteixen i miren el paisatge de llevant; mentrestant, a ponent, l'accés

de vehicles i persones

L'escala contrastada dels dos cossos s'intenta equilibrar amb el pòrtic que magnifica el cos

menor de fusta. La finestra correguda eludeix, de nou, el compromís exigit per l'escala.

A I'entrada ens donen la benvinguda tres xipresos. Al seu costat, una tanca en forma de

lletres i la doble filera de moreres que ens va dir en Jeroni Moner.

Ubicació
Camí de Borgonyà. Banyoles
Categoria
Equipaments
Any
2003
Autors
Promotor
GISA