Pavelló auxiliar

Obra seleccionada 2001

L’encàrrec és la construcció d’un pavelló auxiliar de 30 m2 semi-soterrat i d’una petita bassa en una finca del carrer de Sant Antoni, en el nucli històric de Begur. La finca és entre mitgeres, s’hi accedeix només pel carrer de St. Antoni. El solar s’esgraona en quatre bancals. El primer I mes baix es troba a nivell del carrer St. Antoni i existeix una diferencia d’alçada entre bancals d’aproximadament 2 metres. La superfície total de la finca és de 343 m2, dels quals actualment 56 son destinats a vivenda.

El projecte neix de la voluntat del propietari de gaudir de tot el jardí del que disposa i de la necessitat d’ampliar aquesta vivenda. Els condicionants varen ser, en primer lloc, l’exigència per part de les normatives i l’Ajuntament que la construcció fos semi-soterrada i, en segon lloc, la impossibilitat de moure dues grans figueres que son patrimoni del municipi. El pavelló està situat al tercer bancal i consta d’habitació, cuina i estar en un sol espai i un petit bany adossat. Al quart I últim bancal se situa una petita bassa a la que s’hi accedeix mitjançant un joc de plataformes de fusta. A través d’aquestes plataformes s’accedeix també a la coberta del pavelló que fa la funció de solàrium. L’espai exterior s’estructura i s’endreça segons les diferents funcions: recorreguts (fusta), zones d’estar (formigó), solàrium…

Es desitjava enfocar l’exterior des de dins estant. En definitiva, es volia un bloc assentat amb forca i integrat als bancals del propi terreny, que només en destaqués per la utilització del color en el seu acabat.

Ubicació
C/ Sant Antoni, 11. Begur
Categoria
Arquitectura
Any
2001
Autors
Promotor
Lluís Blanc