Pavimentació de la Pujada de Can Barris

Obra premiada 2011

A la part nord del nucli emmurallat del castell no s’havia realitzat cap intervenció des del 1936, en què es va eixamplar el corriol de la pujada de Can Barris.

Ens trobem amb un espai de fora muralla amb una longitud d’uns 41 metres i un desnivell del 30%. La part més baixa, que es troba en una situació obaga que afavoreix les gelades durant l’hivern, estava pavimentada amb un empedrat en forma d’escala-rampa irregular. La part més alta es trobava sense pavimentar, amb el mateix sauló de gres del terreny, ple de rocs. Els serveis en aquesta zona eren inexistents.

Aquest tram és un dels accessos utilitzats per visitar el nucli històric i les hortes de l’entorn. Connecta l’aparcament de l’oficina de turisme (punt d’arribada amb vehicle al nucli de la vila), amb la plaça de l’Església, la façana nord de l’antic recinte emmurallat i els serveis i habitatges situats a la part nord del nucli. Es tracta d’un recorregut fora muralla que transcorre per davant dels horts de la part nord de la vila.

L’aigua, provinent del massís de les Salines, és present al nucli a causa de l’existència d’una comunitat de regants que, tot aprofitant-ne l’abundància i la regularitat, la distribueix pels diferents horts del nucli. L’aigua recorre carrers i travessa finques i edificacions particulars per arribar a tots els racons. El soroll de recs i rieres hi és present durant tot l’any. Es vol potenciar aquest referent del municipi tot recreant-lo a través de la canal i de la bassa situades al lateral nord de la pujada.

El projecte planteja:

1. Mantenir la imatge de la pedra i l’herba preexistents tot recuperant el material i tornant-lo a col·locar disposat de nou per facilitar la caminada i permetre el creixement espontani de l’herba.

2. Incorporar l’aigua i l’acer amb la formació d’un rec al lateral nord.

3. Millorar el recorregut del camí i l’accés a la plaça de l’Església mitjançant una escala en contacte amb la canal de rec, que es va suavitzant i transformant en la rampa preexistent a mida que s’allunya d’aquest límit.

4. Crear espais de descans sota l’ombra de la vegetació i els edificis.

5. Adequar les infrastructures amb la instal·lació de xarxes de sanejament, plujanes, aigua sanitària, gas, electricitat i enllumenat públic soterrat.

L’herba, el rec, la bassa i la pedra evoquen els camins d’horta de l’entorn.

Ubicació
Pujada de Can Barris. Maçanet de Cabrenys
Categoria
Espais exteriors
Any
2011
Autors
Promotor
Ajuntament de Maçanet de Cabrenys
Construcció
Argon Informàtica SA
Fotògraf
Lluís Rodeja