Pedra

Menció 2018

Situat al massís d’Ardenya-Cadiretes, en un entorn de bosc de pins i alzines, l’habitatge es planteja com una pedra que es fon amb el terreny existent.
El programa s’organitza en tres plantes, que diferencien les zones de dia i les de nit i donen lloc a una secció esglaonada, que s’acomoda sobre el terreny natural aprofitant al màxim, tant en planta com en secció, el volum edificable.
Així sorgeix un volum esculpit que es va obrint a través de les diferents estances interiors per abocar-se al paisatge boscós de la vall de Santa Cristina d’Aro.
El gres s’escull com a material principal d’acabat i recobreix les superfícies interiors i exteriors de l’habitatge per recordar el color de la pedra del lloc i expressar la voluntat original de crear un cos gairebé modelat in situ. D’aquesta manera, la ceràmica de la zona com a mosaic fa l’ullet a la tradició constructiva local.
Ubicació
Carrer Roca Alba, 427. Santa Cristina d'Aro
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2018
Autors
Promotor
Tiptie SL
Construcció
Construcció i Restauració Viñas SL
Fotògraf
José Hevia