Ping-pol·len

Obra premiada 2005

A l’espai escollit, ubicat dins els jardins dels Alemanys, destaquen tres elements estretament relacionats amb la mostra Temps de flors i amb la ciutat de Girona: les muralles que delimiten l’espai, els arbres que l’envaeixen amb les branques florides i l’aigua que dóna vida a la vegetació.

Això ens va decidir a simbolitzar un dels moments més importants i, alhora, més efímers dins el cicle de la vida vegetal: la pol·linització. L’element utilitzat per representar el pol·len van ser pilotes de ping-pong de color taronja: gràcies a la seva lleugeresa, permetien recrear l’efecte de moviment amb el vent, i la tonalitat escollida ressaltava clarament enmig de la vegetació, el cel, la pedra… A més a més, utilitzant un únic material podíem fer nostre tot l’àmbit.

En passejar pels jardins, el visitant podia reconèixer tres nivells de visualització del muntatge: la vista aèria, des de l’altura de la muralla, suggeria el pol·len a l’arbre abans de caure; des del pont, l’espectador se sentia immers dins l’espai pol·linitzat; a nivell de terra, finalment, es reconeixien els primers efectes del procés, el naixement de la nova vegetació, simbolitzat per petits testos de paneret.

Amb la instal·lació plantejada es pretenia emfatitzar l’atmosfera única d’aquesta època de l’any i el caràcter passatger, com la primavera, de la mostra Temps de flors.

Ubicació
Jardins dels Alemanys. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2005
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona