Piscina coberta municipal

Obra seleccionada 2012

L’edifici ofereix un ambient interior personalitzat gràcies a l’ús de materials càlids, l’entrada de llum natural, la proporció dels espais i la seva relació amb l’exterior.

En la composició es valoren les asimetries naturals de l’orientació, la topografia, el traçat d’accés i les masies de l’entorn i es traslladen aquests vectors a la volumetria. El cos principal, amb la seva coberta d’una vessant, correspon a la sala d’aigües, centre i motiu de l’edifici. Els locals de servei es disposen al seu voltant en un cos d’una sola alçada i sota una coberta plana. Un tercer volum, en forma de torre, que destaca i ancora els anteriors, indica la localització del nucli tècnic.

El tancament exterior es construeix amb una paret d’obra vista de 2,5 metres d’alçada que pels costats sud i oest es disgrega, delimita les zones de solàrium i emmarca les grans obertures de la sala d’aigües. Les façanes es completen amb un cos superior d’estuc blanc sobre aïllant.

Ubicació
Passeig del Ferrocarri, 119. Cassà de la Selva
Categoria
Equipaments
Any
2012
Autors
Promotor
Ajuntament de Cassà de la Selva
Construcció
Construccions Cots i Claret, S.L.
Fotògraf
Ricard Balcells