Piscina Municipal d’Olot

Obra seleccionada 2003

El projecte es genera a partir de la formació d’un enllaç entre el teixit urbà del barrí de

Bonavista i el paisatge rural del sector de la Moixina-Plà de Llacs, el qual crea un espai

controlat tancat a la trama urbana i obert al paisatge.

Una gran plataforma amb les dues piscines defineix l’espai com una gran plaça amb

aigua.

Sobre aquest espai públic es recolzen cinc volums, tres de pedra i dos de vidre, abraçats

per un tancament lleuger que defineix els límits del recinte.

Juntament amb la muntanya del davant, l’edifici crea un jardí privat, protegit de l’entorn,

pel qual els usuaris es mouen de les zones de sol a les d’ombra i de les obertes a les

tancades com si es moguessin per un espai urbà.

Els vestidors hermètics, el bar-gimnás i la infermeria diàfans esdevenen cossos tancats,

mentre que el volum creat per la malla deployée que els abraça defineix un cos obert,

permeable a la llum i a l’aire, un espai de circulacions i de porxos d’estada.

Segons la llum a les diferents hores del dia, l’edifici canvia, el volum de deployée ens

mostra els cossos de pedra i vidre o ens els amaga amb cura: tot depèn del dia que faci i des d’on es miri.

Ubicació
Vial Sant Jordi, s/n. Olot
Categoria
Arquitectura
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament d'Olot