Port 7

Obra seleccionada 2006

1.1.- ESTAT ORIGINAL

L’emplaçament per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat del qual se’ns va encarregar el projecte era força particular. Es tractava d’una parcel·la resultant de l’agregació de dues parcel·les amb una superfície total de 1208.39 m2 amb forma de congost amb pendents extremadament pronunciats a banda i banda, arribant al 100% a la cara Nord Nord-est i d’entre un 30-50% de pendent a la cara est i sud. La cara Oest i Nord-est era força plana, doncs era la part baixa del congost. Tota la parcel·la es trobava envoltada pel carrer Poeta Maragall, excepte en la cara Nord-oest i Oest, que llindava amb les parcel·les veïnes.

Es tractava d’una superfície arbrada, d’una gran frondositat i varietat, i amb força vegetació de sotabosc, amb diferents nivells de talús plans marcats per diferents brancals de pedra seca per evitar el desmoronament del terreny. Com a única edificació existent, hi havia una petita caseta per a guardar les eines del jardí.

1.2.- PROJECTE

Vàrem partir de dos idees principals:

– per raons d’orientació a les vistes, la casa es col·locaria perpendicular a la pendent configurant-se com un ‘pont’ per sobre el riu.

– conservar l’entorn, tant vegetal com de les feixes de mur de pedra seca, per amortir al màxim l’impacte visual i ambiental.

Aquestes dues ‘imposicions projectuals’ ens van anar conduint al llarg de tot el projecte i la construcció de la casa, definint la seva forma i el seu encaix amb l’entorn.

L’habitatge està concebut com dos blocs monolític rectangulars, sòlids i pesants, de pedra de “Cadaqués”, units per una làmina lleugera de formigó de set metres de llum, orientant l’eix longitudinal en el sentit normal a les pendents de la parcel·la. L’edificació, consta només de planta baixa i s’hi accedeix a través d’una escala, pel jardí, des de la cota de carrer fins a la sala-menjador, que articula les diferents parts de la casa. A un costat d’aquest trobem l’accés a un estudi i al dormitori principal, amb un bany propi. A l’altre costat de la sala-menjador hi ha la cuina i un passadis distribuidor que dóna accés a la resta de dormitoris, dos de dobles i un individual, el bany comunitari i l’espai de rentadores.

La fonamentació es va executar amb sabates corregudes complementades amb pous de fonamentació per anar a buscar el ferm i amb murs de contenció on el terreny ho demanava. En el procés de fonamentació es van fer els reforços estructurals necessaris per permetre el pas de la riera soterrada existent. L’estructura és a base de murs de càrrega i forjats de semibigueta amb revoltons ceràmics i llosa de formigó. Les obertures son amb fusteria d’alumini i els tancaments exteriors de persiana graduable de lama ample. S’ha pavimentat tota la casa amb un gres porcelànic d’origen italià de grans mides (1,20x,06 metres) així com l’accés i el perimetre de l’habitatge, afavorint la continuitat visual entre l’interior i l’exterior.

Ubicació
El Port de la Selva
Categoria
Arquitectura
Any
2006
Autors