Prior

Obra seleccionada 2020

Prior és una construcció del segle XVII catalogada.
L’encàrrec va consistir a rehabilitar-la per a ús turístic, amb la premissa de realitzar la restauració respectant l’arquitectura interior i exterior amb tècniques tradicionals, com l’execució dels estucs a la calç, la restitució i conservació de teules, la neteja de la pedra i les voltes de rajola, i altres, proposant un volum exterior de línies senzilles i un interior lluminós, càlid i confortable, combinant-ho amb tècniques actuals per a l’adequació de l’envolupant per a condicionament tèrmic.

S’ha realitzat la redistribució funcional interior dels espais.
També s’ha rehabilitat un volum existent independent de la casa principal per a ús polivalent.
El jardí exterior es va resoldre amb plantes i arbres actuals, aprofitant el rec natural existent, on es va proposar una plaça central envoltada d’espais petits i diferents tractats amb nous arbres, plantes arbustives i gramínies de famílies autòctones per crear zones de recreació i descans a la zona de la piscina.

Ubicació
C/ Priorat núm. 18/20. Cervià de Ter
Categoria
Interiors
Any
2020
Autors
Col·laboradors
Jaume Oliver - Arquitecte tècnic
Fotògraf
Laia Roviras Sampere / Albert Gallego