Projecte de nova construcció de l’IES S’Agulla

Obra seleccionada 2002

Es proposa una solució basada en els criteris següents:

– Organització de l’edifici en L de manera que es puguin disposar les aules i dependències més publiques en una bona orientació solar i integrades en l’espai lliure interior. Aquest espai configurat per les dues pistes esportives i una zona arbrada s’entén, a nivell urbà, com la perllongació cap a l’interior de l’escola de les dues illes contigües superiors qualificades com a zona verda. A mes aquest fet possibilita integrar a l’interior del recinte una perspectiva amplia amb la muntanya i el Castell de Sant Joan com a teló de fons.

– Adaptabilitat de l’edifici a la topografia del terreny mitjançant una organització de la planta a través d’una rampa, que distribueix a les diferents aules.

– Separació clara entre les diferents parts funcionals de l’edifici. Un corredor longitudinal amb una rampa dona accés a les diferents aules que s’agrupen en mòduls de dos amb l’objectiu de controlar l’assolellament i aconseguir uns patis interiors tranquils.

– Simplicitat compositiva i estructural com atribuís del projecte, un objectiu aconseguit mitjançant una utilització limitada i rigorosa dels recursos arquitectònics i compositius. En aquest sentit, el traç d’una horitzontal des de l’angle nord (un cos alineat amb el carrer Provença) permet la creació d’un sòcol potent i neutre sobre el paisatge veí de la urbanització propera “Els Pavos”, formada per petites cases unifamiliars que s’esglaonen repetitivament sobre la topografia en pendent.

– Contenció de les solucions arquitectòniques per adaptar-se a un pressupost limitat i a un fàcil manteniment de l’edifici; per exemple, la utilització d’una estructura amb llums convencionals, la coberta invertida o la mateixa adaptabilitat a la topografia del lloc.

Ubicació
C/ Provença. Blanes
Categoria
Arquitectura
Any
2002
Autors
Promotor
Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya