Projecte de nova construcció del SES i ampliació del CEIP

Obra finalista 2010

A la riba esquerra a l’altre costat de la Vila Vella, s’hi troba l’Escola Caritat Serinyena, d’estil clàssic d’influència francesa i construïda el 1924. Posteriorment cap als anys 80 es va construir una reeixida ampliació, una franja allargada que per sostre tenia la pista esportiva.

L’última operació consisteix en una segona ampliació de l’escola de primària i la creació d’una secció d’Institut de secundària amb els seus corresponents espais comuns: menjador, sala polivalent, vestidors, administració, etc.

Aquest conjunt escolar representa un augment de superfície de 3.500 m2, un fort impacte per la imatge fragmentada de petit gra que caracteritza la morfologia constructiva de la vila.

La nova ampliació consisteix en unes edificacions lineals i esglaonades en tres nivells realitzades amb murs de pedra que evoquen les “tancades” o “travesseres” agrícoles característiques del paisatge de Cadaqués, per adaptar-se a la topografia tot buscant el mimetisme amb el terreny. L’edifici resultant té una longitud de 150 metres i el conformen exclusivament els espais d’aules. Aquestes s’agrupen de dues en dues formant a la vegada una estructura fragmentada que ressalta l’abstracció geomètrica i evita la monotonia sobre els tres nivells. En contacte amb el terreny rocós se situen les pistes esportives, separades per les edificacions que contenen els serveis comuns. L’estructura de sustentació és de formigó amb lloses i pilars deixats vistos. Els panys de paret són de pedra seca i els grans finestrals estan protegits de la radiació solar per lames de formigó prefabricat.

Ubicació
Carrer del Sol de l’Engirol. Cadaqués
Categoria
Equipaments
Any
2010
Autors
Promotor
GISA – Departament d'Educació de la Generalitat
Construcció
EXCOVER
Fotògraf
Lluís Casals