Projecte de reforma de Can Quintana per a centre cultural

Obra finalista 2003

El projecte preveu la restauració de l'edifici històric dels s. XVI i XVII i l'enderroc i nova construcció de l'edifici situat al costat, que va ser construït a finals del s. XIX i té un escàs valor arquitectònic. Tot el conjunt forma part del nou Museu de cultura tradicional i popular, amb una incidència especial sobre el territori del Baix Empordà i la música popular, la qual té en la sardana la seva principal manifestació.

La casa original, d'indubtable valor arquitectònic especialment a la planta baixa i primera, es restaura de la manera mes fidedigna possible; revaluant-ne les voltes i pintures de parets i sostres i adequant-la amb les instal·lacions necessàries per a la nova funció. La nova construcció es projecta de manera que s'integri a l'edifici existent des de la neutralitat de la solució formal, evitant la temptació, habitual en restauracions recents, de diferenciar els cossos afegits mitjançant una retòrica pseudotecnológica amb l'acer i vidre. Així doncs, es projecta el nou cos amb voluntat de complementar i emmarcar l'edifici històric. La composició de les noves façanes manté el caràcter massís i opac de les antigues, trencat només per obertures puntuals que permeten la transparència interior-exterior. Aquesta corporeïtat ajuda a potenciar la idea de mur de tancament de l'edifici, el qual coincideix amb el del pati interior, límit del centre històric de Torroella. La nova construcció es projecta com una estructura de murs i jàsseres de formigó que suporten uns forjats de bigues-taulons de secció estilitzada. Les parets interiors enguixades o estucades blanques i el paviment de calcaria blanca afavoreixen la unitat monocromàtica dels espais, la lluminositat i el caràcter neutre respecte al mobiliari i objectes propis de l'exposició.

Ubicació
C/ Ullà, 21. Torroella de Montgrí
Categoria
Arquitectura
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Torroella