Punts

Obra seleccionada 2003

La proposta, que es presenta amb el títol de punts, se centra en una intervenció en els

dos patis del Museu d’Art de Girona amb motiu del programa de Temps de flors que anualment

s’organitza a la ciutat.

La idea del projecte gira entorn del concepte de reproduir a gran escala la diversitat

cromàtica que generen les flors. L’impacte visual que observem en la natura és el que

aquesta instal·lació pretén traslladar al visitant. D’aquesta manera, uns punts de colors

reproduïts a diferents escales son els protagonistes del recorregut que es genera entre

els dos patis del museu.

Les flors i l’aigua son els elements bàsics del muntatge.

Els punts es concreten en forma de contenidors d’aigua en els quals suren les flors

naturals.

La manera com es concreta el muntatge és diferent en cada pati: mentre que en el pati

inferior, els punts de flors es col·loquen alineats en dues línies perpendiculars, cosa que

potencia la geometria i estructura marcada pels quatre parterres existents, en el pati

superior, en un espai menys condicionat, la idea es dibuixa a major escala en forma de

tres grans cercles de 3 i 4 m de diàmetre.

Uns bidons reciclats de 60cm de diàmetre i uns cercles excavats en el mateix terreny del

pati son els contenidors de l’aigua i de les flors.

Ubicació
Museu art de girona, Pl. Catedral. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona