Radiador de llum

Obra premiada 2017

La companyia elèctrica AgriEnergia obre una oficina d’atenció en un local en cantonada a Banyoles. Una mampara-làmpada i el canvi de lloc de l’accés articulen la intervenció.
 
Sobre la diagonal del local s’instal·la un radiador lluminós, de geometria ondulada, que reconeix la cantonada i separa l’oficina en dos àmbits: un d’atenció al públic i un altre de despatxos privats.
 
Vidres plans, disposats seguint la traça de la mampara i en perpendicular, configuren aquest radiador lluminós. Les làmines empresonen i multipliquen la llum i la converteixen en l’atmosfera del local. La repetició i la curvatura li donen una visió vibrant, que contribueix a desmaterialitzar el vidre.
 
La mampara és una gran làmpada que actua com a reclam del local, coronada per uns motius daurats que la fixen al sostre. El conjunt celebra l’episodi clau de la integració de l’electricitat en l’arquitectura dels anys vint i, alhora, fa explícita una de les formes que pren el producte que aquí es despatxa: la llum.
Ubicació
Països Catalans, 140. Banyoles
Categoria
Interiors
Any
2017
Autors
Promotor
Agrienergia, SA
Construcció
Construccions Xavier Muriscot
Fotògraf
Jose Hevia