Reflections

Obra finalista 2007

La intervenció als espais d’ingrés a la torre del convent de la Mercè, a Girona, i a l’interior de la pròpia torre intenta fer visibles alguns components “vitals” de l’escenari urbà.

Es proposa una mirada especialitzada cap a la ciutat, on el pas del temps “alterat” i el moviment de vianants, vehicles, núvols, ombres i llums permeten observar Girona com un organisme viu sotmès a mutacions constants, lentes però perceptibles.

La intervenció es desenvolupa en tres espais:

A l’avantsala de la torre, una làmina d’aigua de perímetre irregular reflecteix dotze projeccions successives sobre la paret de pedra del fons; projeccions en càmera ràpida que es dupliquen en el seu reflex sobre l’aigua, intensificant la percepció del temps comprimit.

Al segon espai, la pròpia torre, la finestra existent es reflecteix en una altra làmina d’aigua, aquesta vegada, nítida i regular, rebent la projecció ralentida de la vista que ofereix la pròpia finestra. Aquesta superposició es va fent visible a la caiguda de la tarda, mesurant amb precisió el pas del dia a la nit.

Al tercer espai, la plaça d’accés al centre cultural, la mateixa finestra ofereix, de nit, el revers de la projecció, tornant l’acció interior a la ciutat.

Temps alterat, moviment i mutació com expressió de l’organisme urbà.

Ubicació
Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2007
Autors
Promotor
Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Híbrids 07
Construcció
Palahí Impermeabilizaciones Sureda Fust
Fotògraf
Clàudia Colmar Manuel J. Feo