Reforma d’habitatge unifamiliar entremitgeres en un casc antic

Obra finalista 2010

Utilització

El programa de necessitats definit pel promotor vol continuar el mateix programa de l’habitatge unifamiliar existent, que es desenvolupa en planta baixa +2. La reforma afecta la planta baixa, la planta pis i la façana principal.

Criteris funcionals del projecte

L’accés a l’habitatge es manté per la Plaça Ramon Muntaner i s’intervé en els elements de la façana que donen a aquesta plaça. La voluntat dels clients és poder rehabilitar i sanejar la planta baixa que comunica amb el jardí del fons de la parcel·la i rehabilitar la planta primera seguint el criteri d’eliminar les estances que no tenen llum natural.

Criteris compositius del projecte

El projecte proposa la millora de les condicions d’il·luminació i de ventilació de les estances existents, donant-les-hi noves funcionalitats. En planta baixa, s’ha estintolat les dues parets interiors estructurals i la paret que dóna al porxo, per generar un espai únic, compartimentat funcionalment segons els criteris dels requisits mínims d’habitabilitat. Els problemes d’humitat presents dins de la crugia central de planta baixa, es solucionen amb la construcció d’un contra-envà que garanteix una ventilació permanent. A planta primera, es proposa l’enderroc d’uns envans per aconseguir que la llum natural arribi a totes les estances rehabilitades.

Materials

Es buida la planta baixa tot generant un espai únic entre el jardí (privat) i la plaça (pública). Aquest volum, de forma geomètrica irregular, es “domestica” amb el paviment. El parquet de lames de fusta de roure de 19cm d’ample, modula les obertures dels estintolaments i genera, per la seva col·locació, una visió lineal de l’espai. El ferro corten es col·loca com una catifa pels serveis de l’habitatge (xemeneia, cuina, rebost, bany, bicis). S’aprofita la presència de la pedra, trobada després de repicar l’estucat original, per combinar textures contraposades que generen emocions diferents segons la funció de l’espai on es troben. A la planta primera, s’utilitza un paviment de gres ceràmic de forma rectangular, i es mantenen les corbes d’entrega entre murs i sostre. Un seguit de portes corredisses permeten separar la biblioteca, de l’estar d’hivern o integrar les dues estances en un únic espai.

Ubicació
Plaça Ramon Muntaner, 7. Peralada
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2010
Autors
Promotor
Albert Font, Carla Bofill
Construcció
Josnar Construccions SL
Fotògraf
José Hevia