Reforma d’un habitatge entre mitgeres a Tortellà

Obra candidata 2020

Ubicació
Carrer de Sant Joan 15. Tortellà
Categoria
Arquitectura
Any
2020
Autors
Col·laboradors
Joan Vilà (aparellador) i Albert Pujol (aperallador)
Fotògraf
Francesc Rabat