Reforma d’un habitatge unifamiliar

Obra seleccionada 1997

Ubicació
Sota Padró, 2. Palamós
Categoria
Arquitectura
Any
1997
Autors
Promotor
Jose M. Vilar - Cinta Torres