Reforma d’una galeria a una casa entre mitgeres

Obra seleccionada 2005

El projecte contemplava les obres de reforma parcial d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Enderrocades, a la cantonada amb el carrer Taquígraf Martí, al barri de Vista Alegre de Girona.

La intervenció que es va proposar consistia en l’enderroc de la galeria posterior de l’edifici, afectada per esquerdes i per una degradació constructiva general, així com la seva substitució per un nou pòrtic d’estructura metàl·lica i tancament lleuger. Aquesta nova galeria conté ara la cambra de bany (existent abans de forma precària) i un espai annex al menjador actual.

La proposta de reforma ha comportat l’enderroc de l’antic forjat de bigues metàl·liques i revoltons ceràmics, del cos de la cambra de bany i de la barana de balustres. Així mateix, s’ha desmuntat la coberta de planxa de la galerias i en el seu lloc s’ha aixecat un pòrtic metàl·lic a base de perfils HEB i bigues soldades. Aquest pòrtic s’ha soldat a un forjat de biguetes metàl·liques i revoltons i a una coberta lleugera de formigó. Al mateix temps, s’han reforçat les parets adjacents al carrer i a la finca veïna.

A la façana, la proposta adquireix l’aparença d’una mena de llotja amb marcs metàl·lics, tancament lleuger de Llambí de fusta i finestres corredisses i barana exterior de barrots metàl·lics.

El concepte general de la intervenció recolza en dues idees fonamentals: la simplicitat formal, obtinguda a partir de l’ús de proporcions bàsiques, geometries elementals i línies depurades, i la lleugeresa constructiva, que es busca amb materials poc feixucs (plafons lleugers, fusteria d’alumini i paviment d’entarimat).

Ubicació
C/ Enderrocades, 11. Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2005
Autors
Promotor
Roser Gispert