Reforma i ampliació de Can Regàs per a Centre Cívic i Biblioteca

Obra finalista 2003

La singularitat de l’església i de l’edificació original de Can Regàs, així com la dimensió de les profundes parcel·les sorgides a partir del creixement lineal sobre la carretera de Palamós, han estat elements fonamentals a l’hora de decidir l’emplaçament com l’organització de la nova ampliació. A l’edifici de Can Regàs es respecta íntegrament la façana i l’esquema estructural de tres crugies amb murs de càrrega. La presencia de l’absis de l’església queda reforçada tant per l’enderroc de la rectoria com pel fet de recular part de la façana posterior de Can Regàs. Els cossos d’ampliació fan referència al creixement lineal de les parcel·les perpendiculars al riu i a la carretera al mateix temps que pretenen donar una nova façana discontinua capaç d’organitzar els espais de la plaça. L’alçada d’aquestes construccions, bàsicament en planta baixa, es distancien clarament de l’alçada de la primera línia edificada a la carretera. A l’edifici original es treballa sobre l’esquema proporcionat per l’ordre de les tres crugies existents. La nau central, en planta baixa, actua com a vestíbul i sala multiusos de tot l’edifici. A partir d’aquesta nau s’accedeix tant al nucli de comunicacions verticals, situat a la crugia sud, com a la sala d’actes i la biblioteca, situats als edificis d’ampliació. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir clarament els espais de circulació, a l’hora que s’emfatitza el caràcter representatiu de l’espai més característic i valuós de l’edifici actual. Tot i que es perseguia una certa compacitat de l’edificació resultant, s’ha cregut que era imprescindible situar en la planta baixa els usos més massius (sala d’actes i biblioteca), amb la intenció d’acostar-los al públic i fer-ne més fàcil l’accés. A la primera planta de l’edifici original se situen les aules, els locals per a associacions i l’espai destinat a joves i nens. L’accés a l’edifici es fa a partir de la façana principal. Un únic lloc de control se situa a la crugia nord i pot actuar també com a recepció dels despatxos d’atenció primària i direcció. L’espai destinat a la rectoria té una entrada independent des de la plaça, al costat de l’absis. S’han proposat dues connexions puntuals amb l’exterior, una per a la sala d’actes i l’altra per a la biblioteca. L’organització interior de la biblioteca permet controlar-ne els dos accessos des del seu taulell central.

Ubicació
Ctra. de Pont Major, 71-73. Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona