Reforma i ampliació de vivenda

Obra seleccionada 1997

Ubicació
Josep M. Segarra, 32, cantonada Anselm Clavé. Salt
Categoria
Arquitectura
Any
1997
Autors
Promotor
Joan Viñets Gelada