Reforma i ampliació del Parc dels Bombers d’Amer

Obra seleccionada 2012

El Parc, que ocupa els antics tallers del carrilet Girona-Olot, estava en funcionament però amb unes instal·lacions obsoletes. El projecte l’adequa a les necessitats actuals i resol les patologies constructives d’un edifici que, tot i no pertànyer al patrimoni arquitectònic, sí que té un caràcter singular i forma part d’un entorn ferroviari amb un valor històric.

 

El projecte concilia els requeriments funcionals d’una arquitectura operativa amb la voluntat de mantenir la singularitat de l’edifici i aprofundir en ella. S’insisteix en les qüestions contextuals, tant pel que fa a la imatge de l’edifici i a la relació amb el paisatge com a la seva especificitat constructiva. Se’n recuperen l’estructura original, construïda amb rails de tren, i les obertures de façana, que havien estat modificades. Quant a l’ampliació, s’opta per un volum d’acer Corten i s’utilitza un llenguatge proper al del paisatge ferroviari, tant pel que fa a les seves dimensions com als materials i la resolució de detalls.

Ubicació
Carretera de l´Estació s/n. Amer
Categoria
Equipaments
Any
2012
Autors
Promotor
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a través de GISA
Construcció
CISSA
Fotògraf
Jorge Mestre i Ivan Bercedo